BẢNG GIÁ XE TIỆN CHUYẾN VŨNG TÀU

XE 4 CHỖ

Giá: 850.000đ/chuyến

Đi 2 chiều giảm 70% chiều về

HOTLINE: 0776.865.656

XE 7 CHỖ

Giá: 1.050.000đ/chuyến

Đi 2 chiều giảm 70% chiều về

HOTLINE: 0776.865.656

XE 16 CHỖ

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

Đi 2 chiều giảm 70% chiều về

HOTLINE: 0776.865.656

XE 30 CHỖ

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

Đi 2 chiều giảm 70% chiều về

HOTLINE: 0776.865.656

XE 45 CHỖ

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

Đi 2 chiều giảm 70% chiều về

HOTLINE: 0776.865.656